Julkaisut

Tälle sivulle kokoamme yksin tai yhteistyössä tuottamiamme polyamoriaa, monisuhteisuutta tai muita aiheita käsitteleviä julkaisuja.

Polyamoria sote-alojen ammattilaisille -opas

Polyamoria sote-alojen ammattilaisille -opas avaa monille tuntematonta polyamorian käsitettä ja käsittelee joitain ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä joita polyamorisesti elävät ihmiset kohtaavat elämänsä aikana esimerkiksi neuvoloissa, terapiassa ja vanhainkodissa. Oppaan ensimmäinen versio julkaistiin Sexpo:n järjestämän Seks2018-koulutustapahtuman yhteydessä 23.3.2018. Polyamoria on eräs eettisen monisuhteisuuden muoto, jossa monisuhteisuus perustuu kaikkien osallisten tietämykselle ja hyväksynnälle. Oppaan julkaisee ja sitä päivittää Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry, joka on vatakunnallisen Seta ry:n jäsenjärjestö. Voit ladata suomenkielisen PDF:n tästä. Muita kieliversioita on tulossa myöhemmin.

 

Opinnäytteet

OIKEUS NÄKYÄ, KUULUA JA OLLA OLEMASSA – Diskurssianalyyttinen näkökulma monisuhteisten palvelukohtaamistarinoihin. Nita Taivaloja, 2018, Pro Gradu-tutkielma, Helsingin yliopisto.
Gradu on tallennettu Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon, Heldaan (https://helda.helsinki.fi/ ; linkki tarkennetaan myöhemmin). Arkistossa on tällä hetkellä valitettavasti tekninen ongelma, jonka vuoksi heinäkuun jälkeen tallennetut opinnäytteet eivät löydy. Gradu löytyy kuitenkin Kaisa-kirjaston kirjastokioski-koneilta tekijän nimellä (Nita Taivaloja) tai työn nimellä.