Tietoa polyamoriasta

Mitä on vastuullinen tai eettinen monisuhteisuus ja miksi aloitamme tästä termistä, emmekä polyamoriasta?

“Vastuullinen/eettinen monisuhteisuus” on kattokäsite, jolla viitataan sellaisiin kaikkien osapuolten yhteisymmärrykseen perustuviin intiimeihin, kumppanuudellisiin, seksuaalisiin ja/tai romanttisiin suhteisiin, joissa on enemmän kuin kaksi osapuolta tai joissa osapuolilla on rinnakkain useampia rakkaus-, seksi-, ja/tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Erinäisiä vastuullisen monisuhteisuuden muotoja ovat esim. polyamoria, parinvaihto (swinging), avoimet suhteet sekä ihmissuhdeanarkismi. Eli vaikka kaikki polyamoria onkin monisuhteisuutta, kaikki monisuhteisuus ei ole polyamoriaa. Vähän samaan tapaan kuin kaikki omenat ovat hedelmiä, mutta kaikki hedelmät eivät ole omenia. Ja onneksi näin, sillä osalle maistuvat myös päärynät tai vaikkapa ananas.

Mitä on polyamoria?

Polyamoria-sanassa yhdistyy kreikan kielen sana poly joka merkitsee ’useaa’ ja latinan kielen sana amor joka merkitsee ’rakkautta’. Sananmukaisesti polyamoria siis kääntyy ’useaksi rakkaudeksi’. Tyypillisimmillään voisi nähdä, että polyamoriassa pyritään syviin, pitkäkestoisiin ihmissuhteisiin, joskin monenlaisia käytännön suhdemalleja esiintyy. Polyamorinen ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan esimerkiksi hetero, homo, lesbo tai bi (muitakin toki löytyy). Hän voi olla myös aseksuaali tai aromanttinen, huolimatta polyamoria-termin romanttisista painotuksista.

Meidän mielestämme sellainen kahden ihmisen välinen parisuhde, joka sulkee osapuoltensa elämästä pois mahdollisuuden muihin intiimeihin suhteisiin, ei ole ainoa varteenotettava, saati sitten ainoa hyväksyttävä malli. On olemassa myös muunlaisia yhtälailla vastuullisia vaihtoehtoja, jotka jotkut meistä kokevat itselleen sopivimmiksi.

Tunnettuja malleja, jotka ovat tuttuja viimeistään länsimaiden 1960-lukuun liittyvistä kertomuksista, ovat avoimet suhteet tai vapaat suhteet, joissa ihmiset hakivat ja kokeilevat rajojaan rakkauden ja seksuaalisuuden suhteen. Vapaissa suhteissa osapuolet sopivat, että heillä on lupa pitää parisuhteensa ohella muita seksisuhteita ja joskus – vaan ei aina – myös rakkaussuhteita.

Vapaasta rakkaudesta ja hipeistä puhuttaessa muistetaan yleensä mainita se, että tämä elämäntapa ei toiminut – ihmiset ovat ihmisiä; mustasukkaisia ja kateellisia. Voi olla, että merkittävä osa epätyypillisiä ihmissuhdekuvioita kokeilleista koki uuden vapaan rakkauden ihanteen pidemmän päälle kestämättömäksi ihanteeksi omassa elämässään – ja kenties osa heistä elää edelleen avoimissa liitoissa. Moni tietää kokemuksesta, että intiimien ihmissuhteiden ylläpitäminen voi olla haastavaa. Useamman intiimin suhteen ylläpitäminen saattaa olla edellä mainittua haastavampaa, eikä monisuhteisuus siis välttämättä sovi kaikille ihmisille kaikissa elämäntilanteissa.

Polyamoria on tavallaan vuosikymmenien saatossa kehittynyt vapaan rakkauden päivitetty malli. Polyamoriset suhteet eivät kuitenkaan välttämättä ole sillä tavalla avoimia kuin avointen suhteiden usein ajatellaan olevan: polyamorinen suhdekuvio saattaa koostua vaikkapa neljän aikuisen ihmisen muodostamasta perheestä, joka jakaa yhteisen kodin ja arjen, mutta joka osapuolten epätyypillisestä lukumäärästä huolimatta saattaa olla ”suljettu”, niin että osapuolet ovat sitoutuneet toisiinsa tavalla, joka sulkee pois mahdollisuuden uusiin, nelikön ulkopuolisiin romanttisiin, kumppanuudellisiin tai seksuaalisiin suhteisiin.

Polyamoriset suhteet voivat olla ”avoimia” tai ”suljettuja”, ja niissä voi olla osapuolia niin paljon kuin tuntuu mielekkäältä – teoriassa rajattomasti. Tosin käytännössä aika ja muut vastaavanlaiset resurssit ovatkin rajallisia, vaikka lämpimät tunteet ja kiinnostus ihmisiä kohtaan olisivatkin yltäkylläisiä. Suhteen säännöt muodostetaan suhteen sisällä ja niistä käydään usein keskustelua: mikä tuntuu osapuolista hyvältä, mikä ei.

Polyamorisissa suhteissa elävät ihmiset kutsuvat itseään usein polyamorisiksi tai polyiksi, millä he ilmaisevat – tai siis millä me ilmaisemme – kokevamme polyamoriset suhteet itsellemme mahdolliseksi tai toivottavaksi tavaksi järjestää ihmissuhteemme. Jotkut meistä eivät edes halua harkita vaihtoehtoja nykyisen tavan tuntuessa niin toimivalta.

Ja aivan kuten vapaiden suhteiden kanssa: Jotkut kokeilevat elää polyamorisesti, toteavat sen itselleen sopimattomaksi ja siirtyvät malliin, jonka kokevat itselleen toimivaksi. Oppia ikä kaikki. Nostamme hattua kaikille, joilla on elämässään rakkautta ja/tai kumppanuutta, joka ei saa osapuoliaan voimaan huonosti, vaan tukee, tyydyttää ja antaa voimaa!

-Polyamoria ry:n hallitus 5.2016-
Aisla Uuttu, puheenjohtaja, PR-vastaava
Kim Hokkanen, varapuheenjohtaja
Iivari Koutonen, sihteeri
Markus Oja, jäsenvastaava, rahastonhoitaja

Lue myös: Polyamorian ja monisuhteisuuden Sanastoa