Ihmissuhdeoikeuksien julistus

Kirjassaan More Than Two Franklin Veaux ja Eve Rickert esittävät tähän mennessä kattavimman ja perustelluimman lähtökohdan polyamoristen ihmissuhteiden eettisyyden arvioinnille. Veaux ja Rickert ovat koonneet alla olevan ihmissuhdeoikeuksien julistuksen tarkastelemalla muita oikeuksien julistuksia, esim. YK:n ihmisoikeuksien julistusta, koska riman tulee olla korkealla, ennen kuin jotain voi kutsua oikeudeksi. Lisäksi julistusta varten on tutkittu fyysistä ja psyykkistä perheväkivaltaa käsitteleviä tekstejä ja neuvoja, koska nämä ovat tilanteita, joissa oikeutemme tulevat selkeimmin loukatuiksi.

Tämä ihmissuhdeoikeuksien julistus rakentuu kahden päätekijän varaan:

 • Ihmiset ihmissuhteissa ovat aina tärkeämpiä kuin ihmissuhde.
 • Älä kohtele ihmisiä esineinä.

Ihmissuhdeoikeuksien julistus

Sinulla on ilman häpeää, syyllistämistä tai syyllisyyttä oikeus:

Kaikissa intiimeissä ihmissuhteissa:

 • olla vapaa painostamisesta, väkivallasta ja uhkailusta
 • valita sellainen osallisuus ja intimiteetin taso, jonka tahdot
 • perua suostumus mihin tahansa läheisyyden muotoon milloin tahansa
 • siihen, että sinulle kerrotaan totuus
 • kieltäytyä pyynnöistä
 • olla eri mieltä ja ilmaista eriäviä mielipiteitä
 • tuntea kaikki tunteesi
 • tuntea ja viestiä tunteesi ja tarpeesi
 • asettaa rajoja, jotka koskevat yksityisyyttäsi ja yksityisyyden tarpeitasi
 • asettaa selkeitä rajoja sitoumuksiin, joita teet
 • etsiä tasapainoa sen välillä, mitä annat ihmissuhteeseen, ja mitä itse siitä saat
 • tietää, että kumppanisi työskentelee kanssasi kohtaamienne ongelmien ratkaisemiseksi
 • valita, haluatko monogamisen, monisuhteisen vai polyamorisen ihmissuhteen
 • kasvaa ja muuttua
 • tehdä virheitä
 • päättää suhde

Polyamorisissa suhteissa:

 • päättää, kuinka monta kumppania haluat
 • valita omat kumppanisi
 • yhtäläiseen sananvaltaan jokaisen kumppanisi kanssa siitä, minkä muodon ihmissuhteesi kyseisen kumppanisi kanssa ottaa
 • valita se ajan ja omistautumisen määrä, jota tarjoat kumppaneillesi
 • tiedostaa ja ymmärtää selkeästi kaikki mahdolliset suhdettasi koskevat säännöt, ennen kuin päätät suhteen aloittamisesta
 • Keskustella kumppaniesi kanssa päätöksistä, jotka vaikuttavat sinuun
 • kahdenkeskiseen aikaan jokaisen kumppanisi kanssa
 • nauttia intohimosta ja erityisistä hetkistä jokaisen kumppanisi kanssa

Polyamorisessa verkostossa:

 • valita se osallistumisen ja intimiteetin taso jonka haluat kumppaniesi muiden kumppaneiden kanssa
 • tulla kohdelluksi kunnioittavasti
 • etsiä kompromisseja
 • olla ihmissuhteessa ihmisten eikä ihmissuhteiden kanssa
 • siihen, että kumppaniesi kanssa tekemiäsi suunnitelmia kunnioitetaan, eikä muuteta viime hetkillä pinnallisista, arkipäiväisistä tai mitättömistä syistä
 • tulla kohdelluksi jokaisen vertaisena, ei alisteisena kenellekään