Tue meitä

Polyamoria – monisuhteisuusyhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla. Jos haluat tukea yhdistystämme, tässä on muutamia tapoja.

Lahjoita tilisiirrolla

Olemme valtakunnallisen Seta ry:n jäsenjärjestö. Voit tehdä meille lahjoituksen tilisiirrolla Seta ry:n yleisen rahankeruukampanjan kautta käyttämällä yhdistyksemme viitenumeroa. Ilman viitenumeroa tehdyt lahjoitukset ohjautuvat valtakunnalliselle Setalle.

IBAN: FI21 8000 1571 0819 35; BIC: DABAFIHH
BIC: DABAFIHH
Viite: 500157

Seta ry:n rahankeräysluvan tiedot
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (6.8.2019)
Luvan numero: RA/2019/640
Toimeenpanoaika: 1.1.2020-31.12.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat käytetään Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry:n ihmisoikeustyöhön, sosiaali- ja koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaan, nuorisotyöhön, viestintään, palveluihin, yhteisölliseen toimintaan ja muuhun ihmisoikeustyötä tukevaan toimintaan. Tuottoja käytetään esimerkiksi tapahtumien (kuten Pride), teemallisien työpajojen ja leiritoiminnan järjestämiseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.

Lahjoita Setan lahjoitussivun kautta

Voit lahjoittaa myös Setan lahjoitussivun kautta: https://seta.fi/tue/polyamoria-monisuhteisuusyhdistys-ry/

Tilaa Kahta Kauniimmin – opas eettiseen polyamoriaan

Yhdistyksemme käännätti tunnetun monisuhteisuusteoksen More Than Two suomen kielelle. Se on ensimmäinen suomenkielinen tietokirja polyamoriasta ja romanttisesta monisuhteisuudesta. Lisätietoa käännöstyöstä ja tilaamisesta löydät osoitteesta http://polyamoria.fi/kahtakauniimmin/

Liity kannatusjäseneksi

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenen jäsenmaksu vuonna 2020 on 50 euroa. Kannatusjäseneksi liittyäksesi pyydämme ottamaan yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen yhdistys@polyamoria.fi