Haastattelukutsu: Etsin helsinkiläisiä äitejä haastateltavaksi väitöstutkimukseen

Hei!

Olen apurahatutkija Itä-Suomen yliopiston Avioliittoperheen tuolla puolen -tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa kartoitetaan perhemuotojen moninaistumista Helsingissä. Aihetta tarkastellaan tutkimuksessa kolmen eri aineiston avulla hieman eri näkökulmista. Lisää tietoa tutkimuksesta täällä:

https://www.uef.fi/web/yhteiskuntatieteet/tutkimustoiminta/avioliittoperheen-tuolla-puolen

Nyt on meneillään haastatteluaineiston keruu, josta minä vastaan. Etsin haastateltavakseni 2015 tai 2016 lapsen saaneita helsinkiläisiä äitejä (yksin eläviä, naisparin kanssa lapsen saaneita tai usean eri aikuisen kanssa vanhemmuuden jakavia äitejä).

Otan teihin yhteyttä, koska tavoitatte luultavasti johonkin mainitsemaani ryhmään kuuluvia äitejä. Toivoisin teidän siis jakavan haastattelukutsuani eteenpäin.

Haastattelukutsu aukeaa perheyhteiskunta.fi -blogiin oheisesta linkistä:

https://perheyhteiskunta.fi/2017/01/12/helsinkilainen-aiti-tule-haastateltavaksi-perhesuhteita-koskevaan-tutkimukseen/
Ystävällisin terveisin,

Vaula Tuomaala

Nuorempi tutkija, jatko-opiskelija (VTM)

Itä-Suomen yliopisto

Yhteiskuntatieteiden laitos, Kuopion kampus

Avioliittoperheen tuolla puolen -tutkimushanke

vaula.tuomaala@uef.fi
041 518 0401
perheyhteiskunta.fi