Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys hyväksyttiin Seta ry:n jäsenjärjestöksi

Polyamoria – monisuhteisuus yhdistys haki monien vaiheiden ja tammikuussa toteutetun yhdistyksen kokouksen äänestystuloksen jälkeen Seta ry:n jäsenyyttä.

Seta ry:n hallitus on kokouksessaan hyväksynyt jäsenhakemuksemme yksimielisesti ja yhdistyksemme on täten Seta ry:n jäsenjärjestö.

Seta on vuonna 1974 perustettu ihmisoikeusjärjestö, joka on olemassaolonsa aikana kulkenut pitkän matkan homojen ja lesbojen perustamasta järjestöstä laajaksi edunvalvojaksi eri seksuaalisten suuntautumisten, sukupuoli identiteettien ja sukupuolen ilmaisun saralla. Lähdimme mukaan vaikuttamaan ja haluamme tehdä töitä sen eteen, että Setan määritelmä laajenee tulevaisuudessa koskemaan myös oikeutta valita oma ihmissuhdeidentiteettinsä ja tapansa toteuttaa ihmissuhteitaan eettisesti.

Lisätietoja: http://seta.fi/

Lainauksena hallituksen perusteluista Setan järjestöjäsenyyden hakemiselle:
“Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta polyamoriasta, karsia siihen kohdistuvia ennakkoluuloja ja saada sille vastaavalla tavalla tunnustettu laillinen ja yhteiskunnallinen asema kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Haluamme vaikuttaa sen puolesta, että Setan säännöissä mainittu oikeus elää avoimesti omana itsenään laajenee ajan saatossa koskemaan myös oikeutta valita oma ihmissuhdeidentiteettinsä ja tapansa toteuttaa ihmissuhteitaan eettisesti.

Hallitus kokee, että polyamoriset ja monisuhteiset ovat yhteiskunnallisesti hyvin samankaltaisessa asemassa kuin Setan edustamien järjestöjen jäsenet. Tällä tarkoitamme niin yhteiskunnassa meihin kohdistuvia ennakkoluuloja, väärinkäsityksiä, syrjintää kuin heikkoa laillista asemaa. Yhdistyksen jäsenten joukossa on myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia mm. biseksuaaleja, aseksuaaleja, transsukupuolisia ja sukupuolettomia.”