Med denna blankett kan du bli medlem i föreningen.

En person som fyllt 15 år kan bli medlem i föreningen. De under 18 år som vill bli medlemmar måste ha vårdnadshavares samtycke.

Genom att bli medlem godkänner du föreningens stadgar (på finska).

  • Medlemskapsuppgift 2023: 15 €/kalenderår
  • Stödmedlemskap 2023: 50 €/kalenderår

Nya medlemmar accepteras ungefär en gång i månaden.

Det är bra att hålla kontaktuppgifterna uppdaterade, så att du får föreningens annonser, evenemangstips och möteskallelser. Föreningen använder e-post för att skicka ut information och endast i undantagsfall brevpost.

Mer information får du från föreningens styrelse: yhdistys@polyamoria.fi.

Medlemskapsformulär

Vi använder Flomembers medlemsregistersystem för att förvalta vår medlemsinformation. Nedan hittar du länkar till medlemskapsformuläret på olika språk.

Medlemsregistrets dataskyddsbeskrivning (på finska).