Piirroskuva hauskasta piknik tapahtumasta

Kamratverksamheten är aktiviteter bland likasinnade, främst riktade till polyamorösa, flersamma eller de som överväger en flersam livsstil. Till föreningens regelbundna och frekventa kamratverksamhet hör bland annat möten, läger, kamratstödgrupper och deltagande i Pride-parader.

Möten och kamratstödsgrupper

Mötena är främst självorganiserade café- eller parkmöten som hålls online och i olika städer, där polyamorösa personer eller personer som är intresserade av polyamori kan träffas, lära känna varandra och diskutera olika saker som intresserar dem, be om och ge kamratstöd eller bara umgås. Mer information om mötena hittar du på sidan Möten (på finska). Vänligen märk att vår kalender inte fungerar optimalt på två språk, så om du inte ser några aktuella evenemang på den svenska versionen av webbsidan, testa gärna att gå in på den finska sidan!

Läger

På polyläger samlas polyamorösa och flersamma människor för att tillbringa några dagar, vanligtvis ett veckoslut, tillsammans på det lägercentrum som valts. På läger lär man känna andra flersamma, diskuterar olika ämnen, badar bastu, grillar, håller diskussioner, workshops, och annat gemensamt program. Mer info om läger på sidan Läger (på finska).

Polyblock på Pride-parader

Vi strävar efter att organisera ett block för polyamorösa och flersamma vid varje Pride-parad där vi kan få någon från styrelsen eller en annan aktiv grupp att delta. Du känner igen oss på flaggan som bär föreningens namn. Vi ordnar också ofta extra möten under Pride-veckan.

Principer för trygga rum

I alla evenemang som föreningen ordnar följer vi våra principer för trygga rym. De finns tillgängliga på finska och engelska.