I boken More Than Two presenterar Franklin Veaux och Eve Rickert den mest omfattande och välmotiverade utgångspunkten för att utvärdera etiken i polyamorösa relationer hittills. Veaux och Rickert har samlat den nedanstående deklarationen om relationsrättigheter genom att titta på andra rättighetsförklaringar, till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eftersom ribban måste vara hög innan något kan kallas en rättighet. Dessutom har författarna studerat texter och råd om fysiskt och psykiskt våld i hemmet, eftersom det är de situationer där våra rättigheter tydligast kränks.

Denna deklaration om mellanmänskliga rättigheter bygger på två huvudfaktorer:

 • Människor i ett förhållande är alltid viktigare än förhållandet.
 • Behandla inte människor som objekt.

Du har rätt att utan skam eller skuld:

I alla intima förhållanden:

 • vara fri från press, våld och hot
 • välja vilken nivå av engagemang och intimitet du vill ha
 • återkalla samtycke till vilken som helst form av intimitet när som helst
 • få veta sanningen
 • tacka nej
 • vara oense och uttrycka olika åsikter
 • känna alla dina känslor
 • känna och uttrycka dina känslor och behov
 • sätta gränser som gäller din integritet och ditt behov av integritet
 • sätta tydliga gränser i de åtaganden du gör
 • hitta en balans mellan vad du ger till relationen och vad du får ut av den
 • veta att din partner arbetar tillsammans med dig för att lösa problem som ni möter
 • välja om du vill ha en monogam, flersam eller polyamorös relation
 • växa och förändras
 • göra misstag
 • avsluta ett förhållande

I polyamorösa relationer:

 • besluta hur många partner du vill ha
 • välja dina egna partner
 • med var och en av dina partner bestämma vilken form ert förhållande ska ha
 • välja hur mycket tid och engagemang du erbjuder dina partner
 • vara medveten om och tydligt förstå alla eventuella regler för ditt förhållande innan du bestämmer dig för att inleda ett förhållande
 • diskutera med dina partner om beslut som påverkar dig
 • tillbringa tid på tu man hand med var och en av dina partner
 • njuta av passion och speciella stunder med var och en av dina partner

I ett polyamoröst relationsnätverk:

 • välja nivån av engagemang och intimitet som du vill ha med din partners andra partner
 • bli behandlad med respekt
 • hitta kompromisser
 • vara i ett förhållande med människor i stället för med förhållanden
 • få de planer du gör med dina partners respekterade och inte ändrade i sista minuten av ytliga, vardagliga eller triviala skäl
 • bli behandlad lika med alla andra, och inte underordnad någon