Föreningen finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom medlemsavgifter och donationer.
Här är några sätt att stöda föreningen.

Donera via banköverföring

Vi är medlemsförening i nationella Seta rf. Du kan donera till oss via Setas donationssida eller via banköverföring genom att använda det nedanstående referensnumret. Donationer utan referensnummer riktas till nationella Seta.

INSAMLINGSKONTO

IBAN: FI21 8000 1571 0819 35
(BIC: DABAFIHH)

Referensnummer: 500157

INFORMATION OM INSAMLINGSTILLSTÅNDET

Tillståndsnummer: RA/2022/107

Arrangör för insamlingen: Seta rf

Kontaktinformation: Seta rf, Böletået 5, 00240 Helsingfors, teemu.halme@seta.fi, 050 400 7789

Användningsändamål: De insamlade pengarna kommer att användas till allmännyttiga aktiviteter vid Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry. Med hjälp av donationer kan vi till exempel främja regnbågsmänniskors mänskliga rättigheter, organisera medlemsevenemang, offentliga evenemang, utbildningar och kamrataktiviteter och informera om ämnen som berör regnbågsmänniskor.

Beställ Kahta Kauniimmin – en guide till etisk flersamhet

Vår förening översatte den välkända boken om polyamori More Than Two till finska. Den är den första finskspråkiga fackboken om polyamori och romantisk flersamhet. Mer information om översättningsarbetet och bokbeställningar hittar du på https://polyamoria.fi/kahtakauniimmin/ (på finska).

Bli stödmedlem

Individer och samfund med rättsförmågasom vill stöda föreningens syfte och verksamhet kan godkännas som stödmedlemmar i föreningen. Medlemskapsavgiften för stödmedlemmar år 2023 är 50 euro. För att bli stödmedlem, vänligen kontakta oss via e-post: yhdistys@polyamoria.fi