Kontaktuppgifter

Vår allmänna adress för all kommunikation är e-posten yhdistys@polyamoria.fi; Du kan också skicka e-post direkt till styrelsens medlemmar via de e-postadresser som finns nedan.

För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta oss via (yhdistys@polyamoria.fi). Vi vidarebefordrar intervjuförfrågningar om till exempel tidnings-, radio- eller tv-intervjuer till våra medlemmar och vi försöker även själva svara på intervjuförfrågningar så långt det är möjligt.

Vi kan även komma överens om att hålla olika diskussionsevenemang och utbildningar via (yhdistys@polyamoria.fi).

Medlemsärenden sköts av Esa Ilari Vuokko (esa@polyamoria.fi).

Ekonomin (t.ex. fakturor, exkl. medlemsavgifter) samt alla ärenden på svenska sköts av Linn Meander (linn@polyamoria.fi).

I ärenden som gäller beställningar från vår webbshop, vänligen kontakta Pupu Toivonen (pupu@polyamoria.fi)

Föreningens styrelse 2024

Esa Ilari Vuokko
Ordförande
esa@polyamoria.fi

Jonna Javanainen
Vice ordförande
jonna@polyamoria.fi

Linn Meander
Ekonomiansvarig och svenskspråkig kontakt
linn@polyamoria.fi

Pupu Toivonen
Vice ordförande, webbansvarig
pupu@polyamoria.fi

Esa Ilari Vuokko
Styrelseledamot, webbsidor och webbshop
pupu@polyamoria.fi

Ronja Harrison
Styrelseledamot. lägeransvarig
ronja@polyamoria.fi

Reetta Raitanen
Styrelseledamot
reetta@polyamoria.fi

Mira Järvenpää
Styrelseledamot
mira@polyamoria.fi

Övriga aktörer

Markus Oja
Utbildningsansvarig
markus.oja@polyamoria.fi