Kontaktuppgifter

Vår allmänna adress för all kommunikation är e-posten yhdistys@polyamoria.fi; Du kan också skicka e-post direkt till styrelsens medlemmar via de e-postadresser som finns nedan.

För intervjuförfrågningar, vänligen kontakta oss via (yhdistys@polyamoria.fi). Vi vidarebefordrar intervjuförfrågningar om till exempel tidnings-, radio- eller tv-intervjuer till våra medlemmar och vi försöker även själva svara på intervjuförfrågningar så långt det är möjligt.

Vi kan även komma överens om att hålla olika diskussionsevent och utbildningar via (yhdistys@polyamoria.fi).

Medlemsärenden sköts av Esa Ilari Vuokko (esa@polyamoria.fi) och Markus Oja (markus.oja@polyamoria.fi).

Ekonomin (t.ex. fakturor, exkl. medlemsavgifter) sköts av Linn Meander (linn@polyamoria.fi).

Ärenden på svenska kan gärna tas med Linn Meander (linn@polyamoria.fi).

I ärenden som gäller bokbeställningar, vänligen kontakta Pupu Toivonen (pupu@polyamoria.fi)

Föreningens styrelse 2023

Markus Oja
Ordförande, sekreterare, utbildare
markus.oja@polyamoria.fi

Pupu Toivonen
Vice ordförande, webbansvarig
pupu@polyamoria.fi

Linn Meander
Ekonomiansvarig och svenskspråkig kontakt
linn@polyamoria.fi

Esa Ilari Vuokko
Ansvarig för medlemskap, styrelseledamot
esa@polyamoria.fi

Ronja Harrison
Lägeransvarig, styrelseledamot
ronja@polyamoria.fi

Reetta Raitanen
Styrelseledamot
reetta@polyamoria.fi

Tapani Saarinen
Styrelseledamot
tapani@polyamoria.fi