Kaikissa Polyamoria ja monisuhteisuus ry:n tapahtumissa noudatetaan seuraavia turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan tarkoitus on antaa kaikille mahdollisuus olla oma itsensä, ilman syrjinnän, häirinnän tai pilkkaamisen pelkoa.

Turvallisempi tila saa kaikki tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja turvalliseksi, sekä tietoiseksi ikävää ja haitallista toimintaa vastaan luoduista toimista.

Turvallisemman tilan ylläpitäminen on kaikkien tapahtumiin osallistuvien vastuulla. Polyamoria ja monisuhteisuus ry ei hyväksy minkäänlaista häirintää tapahtumissaan.

Jos tapahtumalle on valittu yhteyshenkilö häirintätapausten varalle, voit kertoa tapahtuneesta suoraan hänelle, tapahtuman järjestäjälle tai viime kädessä suoraan yhdistykselle. Jos ihmisten turvallisuus on uhattuna, tai häiriköinti ei lopu siihen puututtaessa, ota yhteys tapahtumapaikan turvallisuusvastaavaan tai poliisiin.

Toistuvissa häirintä- tai syrjintätapauksissa henkilöä voidaan pyytää olemaan ottamatta osaa keskusteluun, pyytää poistumaan paikalta tai jättää osallistumatta yhdistyksen tapahtumiin tulevaisuudessa. Tarvittaessa tapahtunut raportoidaan poliisille. Jos koet, että tällaisessa tilanteessa on tapahtunut virhearviointi, voit ottaa asian esille tilaisuuden järjestäjän kanssa tilaisuuden loputtua tai yhdistyksen tapahtumien ollessa kyseessä yhdistyksen hallituksen kanssa: hallitus@polyamoria.fi

Mitä on syrjintä?

Syrjintä viittaa ihmisten epäoikeudenmukaiseen tai ennakkoluuloiseen kohteluun yhden tai useamman seuraavan kriteerin perusteella:

 • Sukupuoli
 • Trans tai ei-binäärinen sukupuoli-ilmaisu
 • Kulttuurillinen tai etninen tausta
 • Uskonto, usko tai sen puute
 • Kykeneväisyys
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Ikä
 • Kansallisuus
 • Syntyperä
 • Kieli
 • Ulkonäkö
 • Sosioekonominen tausta

Syrjintä voi olla suoraa tai epäsuoraa, aktiivista tai passiivista. Riittämätön esteettömyys, häirintä, seksuaalinen ahdistelu ja syrjiviin toimiin yllyttäminen ovat kaikki syrjinnän muotoja.

Mikä katsotaan häirinnäksi ja sopimattomaksi käyttäytymiseksi?

Esimerkkejä häirinnästä ja sopimattomasta käyttäytymisestä ovat muun muassa aggressiivinen painostus, uhkailu, kiusaaminen, eristäminen ja pelottelu. Seksuaalinen häirintä voi viitata esimerkiksi ei-toivottuihin ja sopimattomiin seksuaalissävytteisiin kommentteihin tai sopimattomaan fyysiseen läheisyyteen sosiaalisessa tilanteessa.

Ohjenuorat

 • Pyydä suostumusta, älä oleta.
  • Kunnioita toisten henkilökohtaista tilaa.
  • Älä kosketa ketään kysymättä lupaa.
  • Hahmota muiden henkilökohtaiset rajat. Kysy tarvittaessa, mikä heille on hyväksyttävää.
  • Muista, että muiden ihmisten rajat voivat olla sinun kanssasi erilaiset kuin jonkun muun kanssa.
  • Tiedosta, että henkilö voi muuttaa näitä rajoja aina halutessaan.
 • Ole kunnioittava kaikkia kohtaan, äläkä tee oletuksia, yleistyksiä tai tulkintoja. (Meillä kaikilla on oletuksia muista ihmisistä, mutta voimme yrittää tiedostaa niitä paremmin ja oppia tunnistamaan omat ennakkoasenteemme.)
  • Anna toisille tilaa ja ota heidät huomioon.
  • Älä tee oletuksia ulkonäon tai olemuksen perusteella.
  • Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosio-ekonomisesta asemasta, fyysisestä kunnosta, mielenterveydestä tai fyysisestä kunnosta.
  • Anna kaikkien määritellä omat henkilökohtaiset kokemuksensa omalla tavallaan. 
  • Kuuntele muita ja yritä ymmärtää heitä.
  • Kohtaa muut avoimin mielin, ole kiltti, osoita myötätuntoa ja hyväksyntää sekä muita, että itseäsi kohtaan.
 • Kunnioita erilaisuutta.
  • Anna kaikkien olla oma itsensä. Muista, ettet tiedä kaikkien kykeneväisyyttä, kokemuksia tai henkilökohtaisia rajoja.
 • Älä nolaa tai nöyryytä muita. Vältä juoruilua ja muiden arvostelua ulkonäön perusteella.
 • Vältä toisten ihmisten ominaisuuksiin perustuvien stereotypioiden tuomista omiin puheisiisi, tekoihisi tai käyttäytymismalleihisi.
 • Anna kaikille tilaa ja ota kaikki mukaan.
  • Yhdessä voimme luoda mahdollisuuksia kaikkien osallistumiselle. Pyydä muita liittymään mukaan ja anna heidän ottaa osaa. Osallistua voi lukemattomilla eri tavoilla, eikä ole oikeaa tai väärää tapaa olla mukana.
  • Älä pakota ketään osallistumaan toimintaan tai keskusteluihin. Jos joku ei halua osallistua, on hyvien tapojen mukaista varmistaa, etteivät he koe tulevansa painostetuiksi ryhmäpaineen seurauksena.
  • Varmista, että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan tai keskusteluihin. 
  • Kunnioita toisten yksityisyyttä ja lähesty sensitiivisiä aiheita kunnioituksella.
  • Pyri käyttämään yleisesti ymmärrettävää ja lähestyttävää kieltä ja kommunikoimaan useammalla kielellä, jos mahdollista.
 • Voit antaa tilanteeseen sopivaa ja rakentavaa palautetta sopimattomasta käytöksestä.
  • Kuuntele sinulle annettua palautetta. 
  • Pyri olemaan saamasi palautteen suhteen avoin ja ota se huomioon jatkossa. 
  • Pyydä anteeksi, jos olet satuttanut tai loukannut jotakuta.
  • Pyri antamaan anteeksi, jos joku loukkaa sinua tahattomasti.
 • Jos huomaat jonkun toimivan sopimattomasti tai muuten tekevän tilasta turvattomamman, ota asia puheeksi kyseisen henkilön kanssa. Jos et koe puheeksi ottamista turvalliseksi, kerro asiasta yhteyshenkilölle tai tapahtuman järjestäjälle, jotka voivat hoitaa asian.
  • Esimerkiksi: “Sanna, voisitko antaa minulle vähän enemmän tilaa, en pidä siitä, että istut noin lähellä?” tai “Sami, voisitko olla keskeyttämättä Henkkaa, olisin kiinnostunut kuulemaan myös hänen näkökulmansa.”
 • Itsearviointi, erimielisyydet ja sopimaton käyttäytyminen
  • Vuorovaikutustilanteet voivat nostaa pintaan monimutkaisia tunteita. Jos tilanne tuntuu ylikuormittavalta, pidä pieni tauko ja hengähdä hetken aikaa. Tutkaile omaa käyttäytymistäsi kriittisesti ja muuta sitä tarpeen mukaan. Olemme ja saamme olla kunnioittavasti eri mieltä muiden kanssa. Sopimattomaan käytökseen kuitenkin puututaan aina, eikä sitä suvaita.
 • Kuvaaminen, dokumentointi ja julkaiseminen
  • Kysy aina lupaa ennen kuin kuvaat tai videoit tapahtumia tai ihmisiä.
  • Esitä selkeästi, miksi dokumentoit tilannetta ja missä aiot mahdollisesti julkaista materiaalit.
  • Anna niille, jotka eivät halua olla mukana kuvissa tai videolla mahdollisuus pysyä poissa kuvasta.