Yhdistyksen ydinkohderyhmä: 

  • Romanttisesti ja seksuaalisesti avoimet ihmissuhderyhmät ja ihmiset joilla on em. ryhmien identiteetti ja/tai ovat valinneet elää em. tyyppisissä tai niille potentiaalisesti avoimessa suhteessa tai suhteissa.
    • Esim. polyamoriset identiteetiltään ja/tai valinnaltaan, polyperheet, soolopolyt, romanttisesti ja seksuaalisesti avoimet suhdeanarkistit ja monisuhteiset,  mono-polysuhteissa elävät mono-osapuolet, jotka valitsevat assosioitua meihin, monogaamisessa suhteessa elävät polyt, swingaavat polyt, aropolyt, aseksuaaliset polyt ja polyt kaikista muistakin seksuaali ja sukupuolivähemmistöistä, polyt kaikista kansallisuuksista, etnisistä ryhmistä ja kieliryhmistä Suomessa.

Missio:

Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa jokainen saa olla sellainen kuin on ja polyamoriaan ja monisuhteisuuteen suhtaudutaan hyväksyttynä ihmissuhdemuotona muiden joukossa. 

Ydinarvot

Arvostamme monimuotoisuutta

  • Arvostamme ja tuomme esille polyamoristen ja monisuhteisten ja niitä toteuttavien ihmisten moninaisuutta. Valinnan mahdollisuuden ja vaihtoehtojen tiedostaminen on tärkeää, jotta jokaisella on mahdollisuus löytää itselleen sopivin ihmissuhdemalli ja kumppani tai kumppaneita, jotka haluavat samaa. 
  • Jokainen ihmissuhde, joka tekee osalliset onnelliseksi ja vastaa heidän tarpeisiinsa on arvokas. 
  • Kunnioitamme ihmisten oikeutta itsemäärittelyyn, sekä itselleen ja kumppaneilleen parhaiden valintojen tekemiseen. 

Tuotamme ja tarjoamme tietoa

  • Tieto polyamoriasta ja monisuhteisuudesta on ymmärtämisen ja hyväksymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää ja etenkin suomeksi sitä tarvitaan lisää. Niin teoreettista kuin käytännön tietoa, esimerkkejä, roolimalleja tai sitä mistä löytää vertaistukea. Tiedon tuottaminen, kääntäminen ja esimerkkien antaminen on tärkeässä roolissa toiminnassamme. 
  • Kasvatamme ymmärrystä ja hyväksyntää tuottamalla ja jakamalla tietoa, sekä näyttämällä esimerkkejä ja roolimalleja.

Tavoitteelliset arvot

Osallistaminen

  • Pyrimme toiminnassamme ja tapahtumissamme osallistamaan ja olemaan avoimia kaikille polyille ja monisuhteisille sekä aiheesta kiinnostuneille. 

Yhteisöllisyys 

  • Pyrimme luomaan yhteisöllisyyttä ja osallistamaan poly- ja monisuhteisten yhteisöjä eri kanavissa ja tapahtumissa. Yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat lukuisille polyille ja monisuhteisille erittäin tärkeitä itsensä validoinnin ja itsetunnon rakentamisen kannalta.