Kirjassaan Kahta Kauniimmin (More Than Two) Franklin Veaux ja Eve Rickert esittävät tähän mennessä kattavimman ja perustelluimman lähtökohdan polyamoristen ihmissuhteiden eettisyyden arvioinnille. Veaux ja Rickert ovat koonneet alla olevan ihmissuhdeoikeuksien julistuksen tarkastelemalla muita oikeuksien julistuksia, esim. YK:n ihmisoikeuksien julistusta, koska riman tulee olla korkealla, ennen kuin jotain voi kutsua oikeudeksi. Lisäksi julistusta varten on tutkittu fyysistä ja psyykkistä perheväkivaltaa käsitteleviä tekstejä ja neuvoja, koska nämä ovat tilanteita, joissa oikeutemme tulevat selkeimmin loukatuiksi.

Tämä ihmissuhdeoikeuksien julistus rakentuu kahden päätekijän varaan:

 • Ihmiset ihmissuhteissa ovat aina tärkeämpiä kuin ihmissuhde.
 • Älä kohtele ihmisiä esineinä.

Sinulla on oikeus ilman häpeää, syyllistämistä tai syyllisyyttä:

Kaikissa intiimeissä ihmissuhteissa:

 • olla vapaa painostamisesta, väkivallasta ja uhkailusta
 • valita itse itsellesi sopiva osallisuuden ja läheisyyden aste
 • perua koska tahansa suostumuksesi mihin tahansa intiimiin kanssakäymiseen toisten kanssa
 • saada kuulla totuus
 • vastata pyyntöihin kieltävästi
 • olla eri mieltä ja ilmaista erimielisyytesi
 • tuntea kaikki ne tunteet, joita tunnet
 • tuntea ja ilmaista tunteesi ja tarpeesi
 • osoittaa yksityisyytesi rajat ja puolustaa niiden loukkaamattomuutta
 • asettaa rajoja sitoumuksillesi, joita olet valmis tekemään
 • etsiä tasapainoa sen välille, mitä ihmissuhteelle annat ja mitä siitä saat
 • voida luottaa, että kumppanisi työskentelee kanssasi kohtaamienne ongelmien ratkaisemiseksi
 • valita itse, haluatko monogamisen, monisuhteisen vai polyamorisen ihmissuhteen
 • kasvaa ja muuttua
 • tehdä virheitä
 • lopettaa suhteesi

Polyamorisissa suhteissa:

 • päättää itse kumppaneidesi lukumäärästä
 • valita itse kumppanisi
 • käyttää jokaisen kumppanisi kanssa yhtäläistä päätösvaltaa keskinäisen suhteenne muotoa koskevissa päätöksissä
 • valita itse, kuinka paljon aikaa ja muita resursseja sijoitat suhteeseesi kunkin yksittäisen kumppanin kanssa
 • ennen ihmissuhteeseen ryhtymistä saada selkeä ja kattava käsitys kaikista niistä säännöistä, jotka tulevat sinua kyseisessä suhteessa koskettamaan
 • keskustella kumppaneidesi kanssa päätöksistä, jotka vaikuttavat sinuun tavalla tai toisella
 • viettää kahdenkeskistä aikaa kunkin kumppanisi kanssa
 • kokea intohimoa ja erityisiä hetkiä kunkin kumppanisi kanssa

Polyamorisessa suhdeverkostossa:

 • valita itse, kuinka paljon ja kuinka läheisesti olet tekemisissä kumppaneidesi muiden kumppaneiden kanssa
 • tulla kohdelluksi huomaavaisesti
 • etsiä sovinnollisia ratkaisuja
 • olla suhteessa ihmisiin, ei ihmissuhteisiin
 • voida luottaa, että kumppaneidesi kanssa tekemiäsi suunnitelmia kunnioitetaan eikä esimerkiksi muuteta viimehetkellä vähäpätöisten syiden vuoksi
 • tulla kohdelluksi tasavertaisena ihmisenä, joka ei ole alisteinen suhteessa kehenkään, vaikka sitoumusten ja vastuiden määrissä olisi eroja