Polyamoria ja monisuhteisuus ry:n toimikuntien toiminnan säännöt 2024

 • Sääntöjen soveltaminen
  • Jokainen toimikuntiin osallistuva hyväksyy nämä säännöt.
  • Hallitus ylläpitää ja tarkkailee sääntöjen toimivuutta.
 • Toimikunnat ja hallitus
  • Toimikunnat toimivat vuosi kerrallaan hallituksen päätöksellä.
  • Hallitus päättää toimikunnista ja niiden tavoitteista, budjeteista ja vetäjistä.
  • Toimikunnan jäsenet hyväksyy hallitus hakemuksen perusteella.
  • Hallitus voi hajoittaa toimikunnan tai erottaa toimikunnan jäsenen hallituksen kokouksessa.  Toimikunnan vetäjiä pyritään kuulemaan päätöstä tehtäessä.
  • Hallitus tai hallituksen jäsen voi pysäyttää väliaikaisesti toimikunnan toiminnan tarvittaessa.  Hallituksen jäsenet pyrkivät hoitamaan juoksevat asiat pysähdyksen ajan, jos tähän on tarvetta.
 • Toimikunnan toiminta
  • Toimikunta toimii yhdistyksen arvojen (kts. Yhdistyksen kohderyhmä ja arvot) ja näiden sääntöjen mukaisesti.
  • Toimikunta toimii edistääkseen hallituksen toimikunnalle asettaman tavoitteen mukaisesti ja annetun budjetin rajoissa.
  • Jokaisessa toimikunnassa on hallituksen jäsen.
 • Tämä on sekä yhteytenä hallitukseen, sekä sen takia että toimintaa voidaan kehittää alkuvaiheissa nopealla tahdilla.
 • Jokaisella toimikunnalla on vetäjä tai vetäjät.
  • Vetäjä ottaa ensisijaisen vastuun hallituksen ja toimikunnan välisestä kommunikaatiosta.
  • Vetäjä organisoi tarvittaessa toimikunnan toimintaa.
 • Toimikunnan jäsenyys.
  • Toimikunnan jäsenen täytyy olla Polyamoria ja monisuhteisuus ry:n jäsen, kannatusjäsen, kunniajäsen tai hallituksen jäsen.
  • Toimikunnan jäsen voi hakea maksamiaan toimikunnan toiminnan kustannuksia hallitukselta yhteisymmärryksessä toimikunnan kanssa toimittamalla kuitin hallitukselle.
   • Yhdistykseltä laskutus tehdään lähettämällä yhdistyksen laskutus pdf
  • Toimikunnan jäsenelle voidaan luovuttaa yhdistyksen omistamia tavaroita tai digitaalisia käyttöoikeuksia haltuun toimikunnan toimintaa varten.
 • Toimikunnat: Discord ja Google Drive.
  • Toimikunnat toimivat ensisijaisesti yhdistyksen Discord-serverillä käyttäen teksti- ja puhekanavia sekä Google Drive-palvelussa.
  • Toimikunnalla on oma rooli sekä roolille suljetut omat teksti- ja äänikanavansa.
   • Hallitus näkee nämä kanavat.
   • Toimikunta pyrkii kertomaan kaikista muualla (esimerkiksi livemiitissä) tehdyistä päätöksistä tekstikanavalla.
  • Toimikunta päättää itse omat kommunikointisääntönsä.
   • Suositus: pingaus sallittua vain 8-20 välisenä aikana.
  • Toimikunta tallettaa lähtökohtaisesti toiminnassaan käytetyt tiedostot ja muistiinpanot hallituksen osoittamaan Google Drive-kansioon, johon toimikunnan jäsenet kutsutaan käyttäjiksi.