Mitä on yhteisymmärrykseen perustuva monisuhteisuus ja miksi aloitamme tästä termistä

Monisuhteisuus on kattokäsite, jolla viitataan kaikkiin ihmissuhdemuotoihin, joissa yksi ihminen voi olla intiimissä suhteessa useamman kuin yhden ihmisen kanssa yhtä aikaa. Monisuhteisissa suhteissa osapuolilla voi olla samanaikaisesti useampia rakkaus-, seksi-, ja/tai muulla tavoin intiimejä suhteita. Yhteisymmärrykseen perustuvat monisuhteisuuden muodot kuuluvat saman kattokäsitteen alle, mutta korostavat, että kaikki osalliset ovat ensinnäkin tietoisia olevansa osana monisuhteista suhdekuviota ja lisäksi aktiivisesti hyväksyneet olla monisuhteisessa suhteessa. Näitä ovat esimerkiksi polyamoria, swingaus (parinvaihto), avoimet suhteet sekä ihmissuhdeanarkia. Eli esimerkiksi vaikka kaikki polyamoria onkin monisuhteisuutta, kaikki monisuhteisuus ei ole polyamoriaa. Vähän samaan tapaan kuin kaikki omenat ovat hedelmiä, mutta kaikki hedelmät eivät ole omenia. Onneksi näin, sillä osalle maistuvat myös päärynät tai vaikkapa ananas.

Kuva erisuhdemuodoista nelikentässä romanttisesti suljetuista-romanttisesti avoimiin ja seksuaalisesti suljetuista-seksuaalisesti avoimiin

Ihmissuhdeoikeuksien julistus on Kahta Kauniimman kirjoittajien luoma esimerkki siitä, miten eettisyys ja ihmisten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen voidaan sanoittaa ihmissuhteissa.

Sanastosta löydät käsitteet, joilla puhua polyamoriasta ja monisuhteisuudesta ja niihin oleellisesti liittyvistä asioista.

Usein kysyttyä -sivulta löydät monesti vastaantulevia kysymyksiä ja vastauksemme niihin. Kuten ”Mitä on polyamoria?”, ”Onko kyse pettämisestä?” tai ”Koemmeko me mustasukkaisuutta?”

Mediassa, blogeissa ja podcasteissa -sivultamme löydät linkkejä Suomessa julkaistuihin juttuihin ja lähetyksiin.

Julkaisut ja tutkimukset -sivultamme löydät yhdistyksemme julkaisemat oppaat ja linkkejä Suomessa tehtyyn tutkimukseen polyamoriasta ja monisuhteisuudesta.

Kirjat ja linkit -sivulta löydät yhdistyksemme suosittelemia kirjoja ja linkkejä, joista löydät lisätietoa aiheesta.